K2 Bemanning As benytter elektronisk registrering og timeliste system for ansatte og arbeidssøkere. Hver person får sin egen profil hvor all relevant opplysning om den enkelte ligger tilgjengelig for K2 Bemanning As. Dette gjør at vi har et effektivt verktøy for å tilfredsstille våre kunder samt holde våre ansatte i sammenhengende oppdrag så langt dette lar seg gjøre. For at dette skal fungere best mulig er det viktig at den enkelte holder sin profil oppdatert på jobberfaring, utdanning, kurser osv. På samme sted finnes også relevante og gjeldende timelister på den enkelte ansatte. Info og viktige opplysninger som vedgår de ansatte legges fortløpende ut på denne siden.

Du kan å følge K2 Bemanning As på facebook

Ved sykdom Skal K2 Bemanning As varsles før kl 0800 første dag sykdom finnes sted på TELEFON 45800214 SMS ER IKKE AKSEPTERT DU MÅ RINGE. Du må å varsle kunden før arbeidsdagen starter.  Her finner du Egenmelding skjema  som du må fylles ut å sendes på E-post post@k2bemanning.no